HOME > PRODUCT > Controller for Refrigerating > Control Panel
 
Controller for Refrigerating - Temperature Controller  |  Heat-pump  |  chiller  |  Control Panel  |  

FOX-I03A

FOX-I03A
Model
FOX- i03A (단상 3HP이하 쿨링 / 제상 일반형)
 
Dimension
Box Size : 250×350×160mm
펌프다운 전환가능
콤프, 에바휀 개별 동작 / 동시동작 선택가능
24H 르그랑 타이머 내장
이중 방수함
하자보수시 편리한 조립식 단자대 내장
 
Application